Máy Làm Đá Mảnh Nước Biển

undefined

Máy làm đá mảnh nước biển TỪ 1 TẤN/NGÀY ĐẾN 20 TẤN/NGÀY

Dùng nước biễn để tạo đá mảnh

Sử dụng máy nén thiết kế đặc biệt.

Sử dụng vật liệu đường ống chuyên dụng để tránh ăn mòn.

Hình ảnh sản phẩm

    NHẬN SỐ LƯỢNG MIỄN PHÍ